Ik wil van bewindvoerder veranderen. Hoe doe ik dit?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de bewindvoerder die u nu heeft. Reden kunnen zijn dat de samenwerking niet goed verloopt, de bewindvoerder niet genoeg bereikbaar is, de bewindvoerder het werk niet goed doet, dat er niets mis is met uw bewindvoerder maar dat u liever naar een andere gaat, dat u liever een bewindvoerder in de buurt hebt, en zo zijn er tal van redenen te bedenken waarom u over zou willen stappen. De eerste stap is dat u het gesprek aangaat met uw bewindvoerder. Misschien kan de onvrede weggenomen worden door nieuwe afspraken te maken. Helpt dit niet? Bedenk dan of uw probleem opgelost zou zijn door over te stappen naar een andere bewindvoerder. Stel, u bent niet tevreden omdat u steeds extra geld aanvraagt en de bewindvoerder dit nooit naar u overmaakt. Gaat u dit extra geld bij een andere bewindvoerder wel krijgen of is het er simpelweg niet? Nog een voorbeeld. Stel, u bent niet tevreden omdat u schulden hebt en de bewindvoerder deze niet oplost. Kan een andere bewindvoerder deze schulden wel oplossen of zijn er andere redenen waardoor een schuldregeling niet lukt (verslavingen, nieuwe schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen inkomen, etc.)?

Als u er met uw bewindvoerder niet uit komt en u denkt dat u bij die nieuwe bewindvoerder niet de problemen zult hebben die u nu hebt, kunt u overstappen. U zoekt een nieuwe bewindvoerder, vraagt of diegene de bereidverklaring in wil vullen en dient een verzoek in bij uw rechtbank.

''De bewindvoerder en cliënt zorgen er samen voor dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt.''

Als u een andere bewindvoerder wilt, schrijft u een brief/verzoekschrift. Hierin moet staan:

  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige bewindvoerder
  • uw naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)

Stuur de brief/verzoekschrift uw rechtbank. Stuur met het verzoekschrift de bereidverklaring van de nieuwe bewindvoerder en de akkoordverklaring van de belanghebbende(n) mee.