Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk B.V.

Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging
Grootschalig kantoor
MSNP

Over dit kantoor

- Het is onze visie om mensen die op alle mogelijke manieren financieel vastgelopen zijn weer op weg te helpen naar zelfstandigheid. Via een individuele aanpak proberen wij het beste resultaat te bereiken.
- Mensen kunnen, door wat voor omstandigheid dan ook, niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Die mensen, of hun familieleden, kunnen onze hulp de hulp inroepen. Beschermingsbewind, schuldenbewind, curatele is altijd onder toezicht van de kantonrechter.
- Wij erkennen dat niet iedereen in staat is te leren met geld om te gaan. Deze mensen zijn gebaat bij een langdurig begeleidingstraject. (financieel) beschermd verder leven is mogelijk het hoogst haalbare.
- Mensen worden lichamelijk en geestelijk ziek van schulden. Zieke mensen lopen vast in hun leven, kunnen niet goed meer functioneren, kosten zichzelf, onze samenleving, maar ook werkgevers veel geld. Verder ontstaan er daardoor vaak conflicten in de familie of op de werkvloer. Wij geloven dat het van groot belang is dat mensen niet ziek worden van financiële zorgen.
- De belangen van werkgevers zijn bijvoorbeeld: beheersing van ziektekosten, verzuim, en het functioneren, welbevinden van hun werknemers. Dit sluit goed aan bij het streven mensen financieel weer op weg te helpen. Werkgevers zijn er dus bij gebaat dat er gewerkt wordt aan een oplossing van de geldzorgen van hun werknemer.
- Wij werken samen met familieleden, werkgevers, maatschappelijk werk, thuiszorg, sociale diensten, en andere zorgverleners zodat de cliënt weer zelfredzaam kan worden.
- Hulp door middel van een schuldbemiddeling, inkomensbeheer of adviserende gesprekken. Hierdoor verdwijnt de bron van ziekteverzuim.
- Goede financiële hulpverlening is ons doel. Dit komt tot uiting in de waarborging van de belangen van cliënten en alle betrokken partijen.