Stichting Inkomensbeheer Particulieren Emmen

Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

IPE is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. IPE werkt zowel voor particulieren die moeite hebben hun geldzaken op orde te houden als voor mensen die begeleid wonen. IPE is een backoffice organisatie en werkt via schuldhulpmaatjes of begeleiders van zorgorganisaties.
De letters IPE staan voor Inkomensbeheer Particulieren Emmen. Stichting IPE komt voort uit het team Schulddienstverlening van de gemeente Emmen. Per 1 januari 2014 heeft de gemeente Emmen het inkomensbeheer overgeheveld van het team Schulddienstverlening naar Stichting IPE.