Stichting Dagopvang Utrecht

Geen wachtlijst
Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Het Catharijnehuis biedt dagopvang voor dak- en thuislozen. Onze manier van werken wordt gekenmerkt door een huiselijke en laagdrempelige sfeer. Dit vind je o.a. terug in de gezellige sfeer in de huiskamer.

Visie
Het Catharijnehuis is een veilige ontmoetingsplaats voor alle dak- en thuisloze mensen, waar zij in een sfeer van persoonlijke aandacht met behulp van praktische ondersteuning, in dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien en ingangen voor verdere hulpverlening kunnen vinden, waardoor zij het goede voor zichzelf kunnen zoeken.

Basishouding
Er wordt gewerkt vanuit de presentiebenadering. Presentie betekent dat je probeert aan te sluiten bij de leefwereld van kwetsbare mensen. Het gaat om het aangaan van een relatie van aandachtige betrokkenheid. Daarbij gaat het om te zien wat er bij die ander speelt, van verlangens tot angst, en doen wat gedaan moet worden.

Werkwijze
Het Catharijnehuis, biedt dak- en thuislozen 7 dagen in de week, van 10.00 tot 18.00 uur de mogelijkheid om gebruik te maken van de huiskamer. Dak- en thuislozen kunnen terecht voor basisbehoeften en een luisterend oor. In de dienstverlening spelen de vrijwilligers een belangrijke rol. Zij worden daarin ondersteund door betaalde krachten. Waar nodig wordt er doorverwezen naar passende hulpverlening.