Stichting Budgetbeheer De Linde

Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

De Linde’ is de werknaam van een groep zelfstandige kleinschalige organisaties, die, intensief met elkaar samenwerken en een keten vormen.

De Linde is één van de weinige zorginstellingen in Nederland met een zorgaanbod dat geheel is toegespitst op zelfstandig wonen (extramurale zorg). De Linde is opgericht in 2002, toen veel cliënten uit traditionele instellingen vertrokken en zelfstandig in de samenleving gingen wonen. In de ruim tien jaar die sindsdien zijn verstreken heeft De Linde een bewezen effectief begeleidingsconcept voor deze cliënten ontwikkeld. In het kader van de overheveling van deze begeleiding naar de WMO heeft De Linde de eigen organisatie opnieuw ingericht.