Spierings Bewindvoering

Geen wachtlijst
Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Betrouwbaarheid, degelijkheid en deskundigheid

Geld en goederen van cliënten worden aan ons als bewindvoerder toevertrouwd. Vanzelfsprekend verwacht u de volle 100 % garantie dat hier uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Omdat wij geloven in kwaliteit en betrouwbaarheid is ons bedrijf inmiddels als lid aangesloten bij de BPBI. De doelstelling van de branchevereniging is kwaliteit en zorgvuldigheid binnen de beroepsgroep blijvend te waarborgen. Zij doet dit onder meer door nieuwe leden uitgebreid te laten screenen op het gebied van kwaliteit, integriteit en wettelijke en financiële regels. Vervolgens wordt jaarlijks door zogenaamde audits (onderzoeken) gecontroleerd of ons bedrijf nog voldoet aan de door de branchevereniging gestelde hoge eisen. Deze audits zijn nodig om de professionaliteit en kwaliteit te kunnen blijven garanderen aan u als cliënt maar ook aan het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters.

Onze gedegen administratieve organisatie is uitgerust met moderne apparatuur en software die onze administratieve werkzaamheden verlichten zodat meer tijd beschikbaar komt voor cliënten.

Door opleiding en ervaring beschikt SPIERINGS bewindvoering over een grondige kennis van financiën in het algemeen, sociale wetgeving, belastingzaken en juridische aangelegenheden.