ProBewindvoerders B.V.

Geen wachtlijst
Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Mensen kunnen soms moeilijk hun financiën (geheel) zelf regelen. Dit kan het gevolg zijn van:
– psychische of lichamelijke klachten
– problematische schulden of verkwisting

Onze professionele beschermingsbewindvoerders helpen deze mensen door de financiële huishouding over te nemen, op orde te brengen en op orde te houden. Tevens worden alle werkzaamheden verricht die nodig zijn om de financiën en bezittingen goed te beheren en te beschermen. De inkomsten worden beheerd en er wordt voor gezorgd dat de vaste lasten worden betaald. Ook wordt ervoor gezorgd dat de betrokkene alle financiële voorzieningen krijgt waar hij/zij recht op heeft, zoals toeslagen, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen etc.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde bewind.
Het uiteindelijke doel is orde en rust in de financiële toestand van de betrokkene, met als prettige bijkomstigheid op dit gebied: orde en rust bij de betrokkene zelf en zijn/haar directe omgeving.