Prio Bewindvoering

Geen wachtlijst
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Het motto van Prio Bewindvoering is een betrouwbaar en betrokken aanpak. Na aanmelding volgt altijd een huisbezoek om de situatie in kaart te brengen. Samen met u zoeken we naar structurele oplossingen eventueel in samenwerking met de betrokken instanties. Ook doen wij de voorbereiding voor een schuldhulpverleningstraject en begeleiden de klant in dit traject.

Uniek bij Prio Bewindvoering is de nazorg bij een succesvolle afsluiting van een schuldhulpverleningstraject en opheffing bewindvoering. Zodra het beschermingsbewind wordt opgeheven zullen wij in bovenstaande situaties de klant 6 maanden begeleiden voor het opzetten en voeren van een eigen administratie.

De belangrijkste speerpunten om tot een goede samenwerking te komen zijn: heldere communicatie, bereikbaarheid, duidelijke afspraken en vertrouwen. Daar wil Prio Bewindvoering zich voor inzetten.