Postma Bewindvoering

Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Postma Bewindvoering beheert uw financiële zaken op een professionele én persoonlijke manier. We hebben jarenlange ervaring met bewindvoering en werken op een bereikbare en toegankelijke wijze. Postma Bewindvoering communiceert open en actief met al haar cliënten en overige betrokkenen. We streven naar gelijkwaardigheid, vertrouwen en betrokkenheid.

Wij werken met vaste contactpersonen die volledig op de hoogte zijn van de financiën en persoonlijke situatie van de cliënten.
Postma Bewindvoering is dagelijks bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk. Doordat uw financiën worden beheerd door twee deskundige medewerkers, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte en andere afwezigheid. Daarnaast scholen wij onze mensen minimaal twee keer per jaar bij om u optimaal van dienst te zijn. Door deze permanente bijscholing en onderlinge uitwisseling van ervaringen uit de praktijk houden wij onze kennis en vaardigheden op peil.