Pallas Bewindvoering

Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Het kantoor beschikt over specialistische kennis op het gebied van bewindvoering waarbij sprake is van een problematische schuldsituatie. Door de kleine cliëntenkring is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht, begeleiding en houden wij rekening met uw persoonlijke wensen. Wïj nemen niet alleen veel zorgen uit uw handen, we werken gezamenlijk met u aan de oplossing naar een stabiele financiële situatie.