Palier Budget & Beheer

Lid branchevereniging
Grootschalig kantoor

Over dit kantoor

Een dreigende uitzetting, hoog oplopende schulden, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan een geslaagde behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vaak in de weg.

De MJD geeft hulp en advies aan cliënten met materiële en juridische problemen en levert deze diensten aan cliënten van Palier en aan de andere zorgmerken van Parnassia Groep, waarmee daartoe overeenkomsten zijn gesloten. Tevens is de MJD op verzoek van de gemeente Den Haag werkzaam voor cliënten van Den Haag op Maat die veel belemmeringen ervaren op weg naar een schuldhulpverleningstraject binnen de gemeente en die daarbij een extra steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van begeleiding en advies.

Financiële problemen
Bij onze cliënten staan de financiële problemen nooit geheel op zichzelf. Deze hangen vaak samenhangen met de psychiatrische en psychosociale problematiek die het zelfstandig oplossen van deze financiële problemen belemmert.

Video