Pactus

Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Wanneer de ‘Beschikking Onderbewindstelling’ door de Kantonrechter afgegeven is, zal Pactus alle onder bewind staande roerende en onroerende zaken voor haar cliënt(en) gaan administreren en beheren. Dit betekent in de praktijk dat de cliënt hierover geen zelfstandige beslissing meer mag nemen.