NCM Bewindvoering

Geen wachtlijst
Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Mensen die door schulden, lichamelijke en/of geestelijke oorzaken niet (meer) in staat zijn om hun eigen administratie te voeren, zijn aangewezen op hun omgeving. Wij houden ons op professionele wijze bezig met het beheren en beschermen van het vermogen van onze cliënten.

NCM Bewindvoering heeft vanwege het maatschappelijk belang ervoor gekozen om de kwetsbare burgers in de samenleving en hun ondersteuners en hulpverleners te helpen. Onder kwetsbare burgers wordt verstaan: (dementerende) ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer kunnen overzien. Onze professionele bewindvoerders hebben een ruime ervaring op dit gebied. Wij ondersteunen mensen, die door diverse omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Een belangrijk doel daarbij is het creëren van rust in de financiële situatie van de rechthebbende en zijn omgeving. Onze bewindvoerders weten als geen ander dat er een 'klik' dient te zijn met de cliënt, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan en er doelbewust naar het eindresultaat gewerkt kan worden. Onze cliënten bevinden zich vaak in bijzondere en kwetsbare omstandigheden. Vertrouwen en een persoonlijke benadering zijn daarbij belangrijk voor ons.

Wij voldoen aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren en zijn aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders NBPB.