Motio, budget en advies B.V.

Geen wachtlijst
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Motio is beweging

Motio budget en advies is een gedreven praktijkgerichte organisatie met een maatschappelijke visie op de toekomst gericht. Onze visie is dat iedereen gebruik moet kunnen maken van professionele hulp. Het woord motivatie komt van het Latijnse motio en dat betekent ‘beweging’. Bij motivatie gaat het dus om het in beweging zetten van mensen of beter nog, het bewegen van mensen in neutrale zin.

We omschrijven motivatie dan ook wel als het geheel van beweegredenen of motieven dat iemand op een zeker moment heeft. Het is niet makkelijk om te achterhalen waar iemands motivatie precies vandaan komt. Dezelfde motivatie bij één persoon kan in verschillende situaties tot verschillend gedrag leiden; en zo zijn er nog tal van combinaties mogelijk die er op duiden dat motivatie gecompliceerde materie is.