Metiss Bewindvoering

Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Metiss bewindvoering behartigt de financiële belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen en/of willen. Daarnaast zijn wij door de rechtbank bevoegd tot het uitvoeren van mentorschap en curatele.

Metiss Bewindvoering is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, NPBI.