Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement B.V.

Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging
Grootschalig kantoor

Over dit kantoor

Onze ervaren en gecertificeerde bewindvoerders / curatoren bieden u een uitgebreid dienstenpakket aan. Wij helpen u door de brij van financiële zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het aanvragen van toeslagen, subsidies, uitkeringen en schuldsaneringsregelingen. Door ons uitgebreide netwerk bij maatschappelijke instellingen, gemeentes, woningbouwverenigingen, kredietbanken, energiebedrijven en deurwaarders komen we snel tot concrete oplossingen.

Langhenkel Bewindvoering is gevestigd in Zwolle en Rosmalen. We behartigen de belangen van cliënten door heel Nederland.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle eisen van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Maar wij gaan verder:

  • wij zijn lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
  • wij hebben jaarlijks een solide accountantscontrole;
  • wij hebben een interne opleidingstak die zorg draagt voor de permanente educatie van onze professionals;
  • wij hebben de beschikking over het team van juristen en financieel specialisten van De Langhenkel Groep;
  • voor al onze relaties staat een gratis elektronische / telefonische helpdesk gereed voor informatie over de regels omtrent bewindvoering en andere vormen van financiële dienstverlening