Kompas Zuidlaren

Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging
Beheer PGB
Grootschalig kantoor

Over dit kantoor

Kompas Zuidlaren geeft richting en helderheid aan financiële zaken van natuurlijke personen.
Hierbij gaat het om personen die verminderd of niet in staat zijn zelf het beheer te voeren, maar ook om personen die geen prioriteit leggen bij de eigen financiële administratie.

De helderheid wordt gekenmerkt door een zo optimaal mogelijke afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen de klant en Kompas Zuidlaren. De uitgesproken verwachtingen vormen vervolgens de bouwstenen voor de uitvoering van werkzaamheden, waarbij de klant in staat wordt gesteld om Kompas Zuidlaren op eenvoudige en duidelijke wijze te controleren.

Het adviseren en realiseren van overeengekomen doelstellingen met de klant staat centraal in het aspect ‘richting’.

Video