JVS Bewindvoering B.V.

Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

JVS Bewindvoering B.V. is een bewindvoeringskantoor werkzaam in Zuidoost Drenthe en omgeving Rotterdam / Gouda. Ons kantoor is sinds 1 januari 2013 actief, echter hebben onze medewerkers al meer ervaring op gedaan bij andere kantoren. Wij bieden dan ook de kwaliteit die een professioneel bewindvoerder behoord te voeren. Deze wordt zeker gesteld door onze kwaliteitswaarborging. Als klein kantoor staan wij dicht bij de cliënten en zijn daardoor op de hoogte van wat er in hun leven speelt, zodat wij de wensen van de cliënt optimaal kunnen bepalen.

Ons kantoor biedt bewindvoering aan mensen die hier behoefte aan hebben. Dit zijn mensen die wegens hun geestelijke en/of lichamelijke redenen niet langer hun financiën kunnen beheren en waarnemen. Ook schulden kunnen een reden zijn om onder bewind te gesteld te worden of dit nu vrijwillig is of als vereiste van schuldeisers. Bij kleine schulden zullen wij deze voor onze cliënt proberen op te lossen door middel van het treffen van betalingsregelingen. Mochten er problematische schulden zijn dan verzorgen wij de aanvraag voor een minnelijk schuldhulptraject en begeleiden wij de cliënt hierin en in een eventuele wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP).