Het Inter-lokaal

Lid branchevereniging
Grootschalig kantoor
MSNP

Over dit kantoor

Het Interlokaal
Het Inter-lokaal is een organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Nijmegen. Onze organisatie richt zich op alle burgers met een grote afstand tot allerlei sociale voorzieningen. We willen hen ondersteunen en stimuleren, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen. Daarmee wil Het Inter-lokaal de maatschappelijke kansen en deelname van mensen in een achterstandspositie vergroten. Wij doen dit op basis van vertrouwen, inspiratie en bezieling en geloof in de kwaliteiten van mensen.

Missie
Het Inter-lokaal wil de maatschappelijke kansen en participatie vergroten van mensen in een achterstandspositie. Vragen die zij hebben, op zowel materieel als immaterieel vlak, beantwoorden we op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Belemmeringen om volwaardig te kunnen participeren worden hierdoor verkleind of zelfs weggenomen en bewoners kunnen op een positieve en constructieve wijze hun bijdrage aan de samenleving realiseren.
In onze werkwijze hebben wij scherp oog voor de (inter)culturele en sociale context van mensen. Het Inter-lokaal werkt intercultureel. Daarmee levert het een bijdrage aan een inclusieve samenleving, waar plek is voor iedereen, ongeacht voorkeuren, afkomst of geslacht.

Werkwijze
Het Inter-lokaal biedt diensten aan die zijn afgestemd op de vragen van mensen. Vaak zijn materiële en immateriële problemen met elkaar verweven. Wij maken gebruik van de deskundigheid die wij op beide gebieden hebben opgebouwd, onder meer op het vlak van interculturele communicatie en diversiteit.