Gelderse Stichting tot Beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen

Geen wachtlijst
Lid branchevereniging
Grootschalig kantoor

Over dit kantoor

De Gelderse Stichting bestaat sinds 1990 en is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen rondom Arnhem. De Stichting is erkend als “algemeen nut beogende instelling” en werkt zonder subsidie. Er werken 45 mensen bij de Gelderse Stichting.

Onze stichting:
– heeft geen winstoogmerk
– werkt niet vanuit een politieke overtuiging of geloofsovertuiging
– garandeert een onafhankelijke en objectieve handelwijze zonder financieel en/of persoonlijk belang
– is aangesloten bij de BPBI (branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders)
– treedt op als beschermingsbewindvoerder en op persoonlijke titel is mentorschap en curatele ook mogelijk.
– is gebonden aan een strikt vertrouwelijke behandeling van gegevens die aan haar worden verstrekt.
– registreert en archiveert de inkomsten en uitgaven van elke cliënt individueel.