Fidima

Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

FIDIMA is een kleinschalig bureau voor budgetbeheer en beschermingsbewind, dat begin 2010 van start is gegaan.

FIDIMA richt zich op diegenen, voor wie het moeilijk is om zelfstandig de financiën en administratie op orde te houden. Het ontbreken van inzicht en het steeds ingewikkelder worden van de maatschappij maakt het er vaak niet makkelijker op. Het is niet ongewoon, dat er achterstanden in betalingen ontstaan en dat de post niet meer geopend wordt. Er kunnen spanningsklachten ontstaan, die vervolgens een negatieve invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven.

Ook zijn er mensen bij wie een familielid al jarenlang de financiën regelt. Dit kan leiden tot (kleine) irritaties binnen de familie. De gewone dagelijkse contacten kunnen hierdoor onder druk komen te staan.

Door de financiën en de administratie uit te besteden, nemen de spanningsklachten doorgaans af en wordt het functioneren positief beïnvloed. FIDIMA vindt het een uitdaging om ondersteuning te bieden op het gebied van het beheren van het budget, het bijhouden van de administratie en de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen en te houden.