Euro-Wijzer B.V.

Geen wachtlijst
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

€uro-Wijzer houdt (los van deze verschillen) als bewindvoerder er een eenduidige visie op na.

Bewindvoering bij schuldenbewinden dient:
- primair zorg te dragen dat het gezin, zo snel mogelijk, stabiliteit in de basisvoorwaarden/behoeftes dient te krijgen.
- zorg te dragen dat de schulden helder en actueel in kaart gebracht worden.
- in goed overleg met deze schuldeisers een werkbaar financieël beheer opzetten.
- een plan van aanpak te maken om, de onder bewind gestelde, perspectief op een toekomst te bieden waarbij ze zelf weer de regie kunnen voeren.
- een samenwerking aan te gaan met de primair verantwoordelijke, de gemeente, om zodoende een schuldhulpverleningstraject in te zetten dat een zo beheersbaar mogelijke doorlooptijd kent, met behoud van kwaliteit.