Deraadsmannen.nl

Geen wachtlijst
Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Onze doelstelling sluit aan bij de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, te weten: Voorzien in de behoefte aan financiële en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening gericht op het voorkomen en zo nodig oplossen van financiële problemen. Doel van onze informatie is u te helpen. Natuurlijk moeten daarbij formulieren worden ingevuld, maar het is niet erg zinvol die formulieren te tonen, want wij begeleiden u door het traject.

Wij zijn erkend als lid van branche vereniging B.P.B.I.

In toenemende mate wordt onze bijstand en expertise ingeroepen door zorginstellingen, rechtbanken van Haarlem en Leiden en het notariaat.
Wij zijn gespecialiseerd in bewindvoering, mentorschap en curatele.