De Belangenbehartiger

Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

De Belangenbehartiger zal de financiële situatie van de cliënt zo snel mogelijk op orde te brengen, zodat de cliënt zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken. De ervaring leert dat het bieden van materiële hulpverlening, met name wanneer er sprake is van schulden, een eerste vereiste is om te kunnen werken aan eventuele andere problemen. Door ondoorzichtigheid van de verschillende regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken, of door de complexiteit van het aanvragen van deze regelingen lopen mensen inkomsten mis. Wij zorgen ervoor dat de cliënt geen inkomsten/tegemoetkomingen en/of subsidies misloopt. Eventueel betrokken hulpverleners kunnen de financiële / administratieve zaken van de cliënt overdragen, zodat zij zich weer op hun eigenlijke taken kunnen richten.
Zorgvuldig wordt de situatie bij aanvang doorgenomen. Daarnaast is er tussentijds regelmatig contact, om wijzigingen door te nemen, vragen van de cliënt te beantwoorden en de cliënt te informeren.

Omdat wij kwaliteit en professionaliteit belangrijk vinden zijn wij lid van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.
De Branchevereniging houdt toezicht op de kwaliteit van haar leden. Zo dienen bepaalde risico’s in de bedrijfsvoering uitgesloten te zijn, om zo de professionaliteit en continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen.