Budget Advies Team

Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Missie
Het Budget Advies Team biedt u persoonlijke budgetbegeleiding met behulp van een hulpverleningsplan. Hierin staan de doelen die voor u van toepassing zijn om onafhankelijkheid en zelfstandigheid te realiseren. Samen met uw financieel maatschappelijk werker werkt u naar uw uiteindelijke doel.

Visie
Het Budget Advies Team streeft naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid op financieel
gebied voor zijn cliënten. Schulden kunnen leiden tot psychische klachten en deelname aan de maatschappij uitsluiten. Dit wil het Budget Advies Team voorkomen door hulp te bieden in de vorm van budgetbeheer met persoonlijke budgetbegeleiding. Onze werkwijze en benadering is het kijken naar de positieve krachten van mensen en afstemmen op de persoonlijke situatie en behoefte. Om deze positieve krachten te benaderen zal er persoonlijke budgetbegeleiding worden gegeven in een voor de cliënt vertrouwde omgeving.