Bewindvoering Zaanstad

Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Bewindvoering Zaanstad e.o. behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van beschermingsbewind. Sinds 10 juli 2008 zijn wij aangesloten bij de branchevereniging professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI). De BPBI bewaakt jaarlijks de kwaliteit en continuïteit van ons bedrijf.

Bewindvoering Zaanstad e.o. heeft sinds 1998 ervaring op het gebied van integrale schuldhulpverlening (zowel het minnelijke als het wettelijke (Wsnp) traject), budget-/inkomensbeheer én goede kennis van de sociale kaart. Door jarenlange ervaring weten wij dat u het belangrijk vindt dat er naar u wordt geluisterd en dat u serieus wordt genomen. Wij vinden een persoonlijke, eerlijke, sociale en open benadering belangrijk en zijn voor een transparante dienstverlening. Dit betekent dat u altijd inzage heeft in uw dossier.

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd door een bewindvoerder.