Bewindvoering Oosterhout

Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging
Grootschalig kantoor

Over dit kantoor

Werkwijze
Curatele, bewindvoering en mentorschap zijn beschermingsmaatregelen en het is vanzelfsprekend dat u daaraan hoge eisen mag stellen. Bewindvoering Oosterhout doet dat op een behoorlijke, transparante, respectvolle en betrouwbare manier. Behoorlijk omdat wij open en duidelijk zijn, zowel in ons handelen als in onze besluiten. Transparant zodat u weet wat wij doen en waarbij wij al uw vragen volledig beantwoorden. Respectvol omdat wij betrokken en oplossingsgericht zijn, eerlijk en betrouwbaar in woord en daad.

Persoonlijk contact
Wij hebben regelmatig persoonlijk contact met onze cliënten, niet alleen via de telefoon maar ook op kantoor en als dat nodig is ook bij de cliënt thuis. Wij noemen dat hulpverlening met een gezicht: u kent ons en wij kennen u. En wij werken en overleggen graag met u over de werkwijze en aanpak hoe wij het beste uw belangen kunnen behartigen.

Ketenzorg
In veel gevallen is niet alleen sprake van behoefte aan ondersteuning voor de financiële en materiële zaken, maar ook aan hulp en ondersteuning op andere gebieden. Wij hebben uitstekende contacten met veel zorgverleners, die wij waar nodig kunnen informeren over uw wensen voor aanvullende hulp.