Bewindplus Friesland

Kleinschalig kantoor
Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging

Over dit kantoor

Wat ons onderscheidt van andere, soortgelijke bedrijven is dat wij uw zaken regelen in nauw overleg met u. Wij bezoeken u aan huis. Wij luisteren naar wat u wilt en waar u behoefte aan heeft.

Mensen kunnen door allerlei oorzaken het overzicht over financiën kwijtraken. Het is soms lastig om zelfstandig weer orde op zaken te stellen. Hoe kom ik rond en wie kan mij daarbij helpen?

Achterstand kan ontstaan doordat u geen inzicht meer heeft in uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Het te laat betalen van (maandelijkse) rekeningen, zorgt ervoor dat de lasten worden verhoogd met extra kosten van aanmaningen, rente, Incasso- en deurwaarderskosten.

Wanneer er structureel geld tekort is, ontstaan de problemen. Er moet namelijk steeds een afweging gemaakt worden, welke rekeningen er wel en niet betaald zullen worden. Het maken van deze afweging zal uiteindelijk leiden tot ongeopende aanmaningen en incassobrieven. U krijgt het gevoel dat u door de groeiende betalingsachterstand en oplopende schulden in een vicieuze cirkel bent beland. Het gevolg van deze situatie is, dat u last krijgt van lichamelijke en/ of geestelijke klachten. Uw spanning, stress en lichamelijke ongemakken zullen uiteindelijk ook hun weerslag op u en/ of uw gezin hebben.

Als u niet (meer) in staat bent uw eigen geld te beheren, kan BewindPlus Friesland dat voor u doen.