Beschermingsbewind Noord

Kleinschalig kantoor
Lid branchevereniging
MSNP

Over dit kantoor

Stabiliteit is de basis voor groei.

Beschermingsbewind Noord is een organisatie die zich bezig houdt met financiële zorgverlening. Onze doelstelling is goed rentmeesterschap na te streven.
Het komt steeds meer voor dat mensen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen. Ook zijn er veel mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn geraakt die op eigen kracht niet kunnen worden opgelost.

Deze mensen wil Beschermingsbewind Noord een helpende hand bieden. De diensten die we hiervoor kunnen bieden zijn: bewindvoering, mentorschap, curatele en budgetbeheer.