Atrium Financiële Zorgverlening

Inlog voor cliënten
Lid branchevereniging
Beheer PGB

Over dit kantoor

Atrium plus is een financieel zorgverleningsbureau. We bieden professionele ondersteuning op gebied van financiële zelfredzaamheid.

We doen dit door verschillende diensten aan te bieden op gebied van financiële zorgverlening. Met financiële zorgverlening verwijzen we naar het ondersteunend, het helpend karakter van onze tussenkomsten. De eerste verantwoordelijke voor uw groei en uw ontwikkeling bent u in eerste plaats zelf. Financiële zorgverlening komt voornamelijk tot stand op basis van afspraken met u en in overleg met uw omgeving. Uw taak wordt niet overgenomen maar ondersteund; zo wordt het een gedeelde opdracht.

Onze dienstverlening is gebaseerd op de overtuiging dat ieder mens een toekomstperspectief verdient. Uw algemeen dagelijkse levensactiviteiten vormt het uitgangspunt van onze dienstverlening. Dit betekent dat we rekening houden met wat u aankan aan financiële verantwoordelijkheid en tegelijkertijd kijken welke doelen u wilt behalen.

We vinden het belangrijk om financiële verantwoordelijkheid met u te delen en vooral te kijken naar uw mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid weer te dragen. U geeft richting en daar waar nodig bieden we ondersteuning.

De centrale gedachte is u te helpen uw eigen leven te herstellen. Dat begint in onze beleving bij het creëren van een financiële stabiele situatie.