Hoe vraag ik beschermingsbewind aan?

Als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op het verzoek van diegene beschermingsbewind uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan Alzheimer-patiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. Het beschermingsbewind gaat alleen over de financiën. Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn spullen en vermogen. De bewindvoerder beslist over de goederen en het vermogen van de onderbewindgestelde. Als dit mogelijk is, in overleg met diegene. Hij blijft wel handelingsbekwaam. Diegene mag bijvoorbeeld wel zelf een testament maken, maar niet zelf zijn huis verkopen. Er kan ook een beperkt bewind ingesteld worden. Dan wordt alleen over een deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of de woning van de onderbewindgestelde. Het beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van de financiën van de cliënt en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

 

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het beschermingsbewind kan alleen uitgesproken worden bij mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Het beschermingsbewind kan zonder advocaat aangevraagd worden bij de rechtbank in uw regio.

''Als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter beschermingsbewind uitspreken.''

Hoe vraagt u beschermingsbewind aan?
1. U zoekt een bewindvoerder die u uw financiën toevertrouwd.
2. Als de bewindvoerder uw bewindvoerder wil worden, vult de bewindvoerder de bereidverklaring in.
3. U vult het aanvraagformulier bewindvoering en/of mentorschap in en verzamelt alle bijlagen.
4. U laat uw belanghebbenden (partner, kinderen, evt. ouders) de akkoordverklaringen invullen.
5. U dient het hele pakket in bij de rechtbank uit uw regio. (Klik op de link voor de contactgegevens van uw rechtbank.)
6. Binnen twee maanden wordt u opgeroepen voor een zitting.
7. Uw bewindvoerder en u gaan naar de zitting. Hierin vraagt de rechter waarom beschermingsbewind nodig is, of u weet wat het inhoudt en of u nog vragen hebt.
8. Ongeveer twee weken later ontvangt u de beschikking waarin staat of het beschermingsbewind is uitgesproken.

 

In de beschikking staat per wanneer het beschermingsbewind start. Het is de bedoeling dat de bewindvoerder voor die tijd alle papieren heeft die nodig zijn om te starten. Lukt het niet om zelf de aanvraag in te dienen of de papieren te verzamelen? Laat u helpen door iemand in uw omgeving, of anders het maatschappelijk werk / sociaal raadslieden bij u in de buurt.

 

Kijk onder Downloads en Handige Links voor alle formulieren!