Hoe lang duurt het beschermingsbewind?

''Het beschermingsbewind loopt voor zolang het nodig is. In dat geval kunt u het bij de kantonrechter laten ontbinden.''

Hoe lang het beschermingsbewind duurt wordt bepaald door de kantonrechter. De rechter kijkt naar waarom het beschermingsbewind wordt aangevraagd. Meestal wordt het uitgesproken voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaren. Als u vindt dat het beschermingsbewind niet meer nodig is, kunt u aan de kantonrechter toestemming vragen het bewind op te heffen.

De rechter heft het beschermingsbewind op als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Zoals bijvoorbeeld:

• Als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.
• Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
• Als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.
• Als de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij.
• Verder eindigt de curatele als die door een onderbewindstelling en/of een mentorschap wordt vervangen. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen.

Het beschermingsbewind stop ook als de bewindvoerder overlijdt door de rechtbank wordt ontslagen.