Hoe lang duurt het voordat het beschermingsbewind is uitgesproken?

Over het algemeen vindt de zitting binnen twee maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt meestal binnen twee à drie weken na de zitting. Het kan langer duren als het dossier niet meteen compleet is of er problemen zijn met het plannen van de zitting.

''De bewindvoerder en de cliënt worden door de kantonrechter op zitting uitgenodigd voordat het beschermingsbewind wordt uitgesproken.''

Let er dus op dat het aanvraagformulier compleet is ingevuld en alle bijlagen erbij zitten:

1. Een verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat het beschermingsbewind of mentorschap noodzakelijk is.
2. Een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder of mentor dat hij of zij bereid is om de taak te vervullen.
3. Een akkoordverklaring van de naaste familieleden, waaruit blijkt, dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor.
4. Eventueel andere bijlage(n) die relevant zijn.